Leeg

Maatregelenpakket voor verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden in consultatie


Het kabinet wil de rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures verbeteren. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen gaat nu in internetconsultatie. Het doel van het wetsvoorstel is om een evenwicht te creëren tussen de belangen van ondernemers en de belangen van aanbestedende overheden. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de belangen van andere inschrijvers vóór de gunning van een opdracht, en de winnende ondernemer na de gunning. Het is belangrijk dat zij niet onnodig lang in onzekerheid verkeren. 
Lees Meer

meer nieuws

Leeg