Leeg

Steeds minder voedselverspilling in Nederland, maar hoger tempo noodzakelijk


Nederlanders verspillen steeds minder voedsel. Huishoudens boeken de meeste vooruitgang. Sinds 2015 gooien zij 23 procent minder eten weg. Gemiddeld verspilden Nederlanders in 2022 thuis 33,4 kg eten per persoon. Binnen de hele voedselketen zijn van boer tot bord weliswaar veelbelovende initiatieven om verspilling tegen te gaan, maar meer inzet is nodig. Nog altijd wordt ongeveer een kwart van al het voedsel in Nederland verspild. In het huidige tempo wordt het doel om voedselverspilling in 2030 te halveren niet gehaald. Om de doelstelling te halen zijn extra maatregelen nodig.  
Lees Meer

meer nieuws

Leeg