Leeg

Wetsvoorstel vervolg loopbaan van oud-bewindspersonen naar Raad van State


De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel regels gewezen bewindspersonen. In het wetsvoorstel staan regels over de adviesverplichting voor oud-bewindspersonen die binnen twee jaar na hun ambtsperiode aan de slag willen in het bedrijfsleven, het lobbyverbod en het draaideurverbod. Dit wetsvoorstel geeft meer duidelijkheid over de regels waar een bewindspersoon rekening mee moet houden als die zijn of haar loopbaan wil vervolgen. Dit is belangrijk omdat deskundige mensen uit de praktijk onmisbaar zijn. Aan de andere kant maakt dit wetsvoorstel ook duidelijk voor de samenleving dat dit zorgvuldig gaat. Het vertrouwen van burgers in de overheid is cruciaal voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg