Leeg

Nieuws

 • Brede steun in de Tweede Kamer voor steun- en herstelpakket
  Het steun- en herstelpakket dat 1 oktober van start gaat, krijgt brede steun in de Tweede Kamer. Het pakket regelt onder andere de verlenging van de steunmaatregelen voor banen en economie en bevat een sociaal pakket van € 1,4 miljard voor begeleiding naar werk, scholing, de bestrijding van schuldenproblematiek en de bestrijding van jeugdwerkloosheid. 29-09
 • Ondernemers krijgen langer tijd om belastingschuld door corona af te lossen
  Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen nu 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen. Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, hun uitstel nog verlengen tot 1 januari. 29-09
 • Duidelijkheid voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag
  Ouders die gedupeerd zijn door de problemen met kinderopvangtoeslag, krijgen duidelijkheid over wanneer ze geholpen worden. Tot nog toe hebben 8.300 gedupeerde ouders zich gemeld bij de Toeslagen. Een groep van ongeveer 250 ouders in acute problemen en in zeer schrijnende situaties wordt voor het einde van het jaar geholpen. Daar is de herstelorganisatie van Toeslagen inmiddels mee gestart. 29-09
 • Nieuwe voorzitter Huurcommissie
  Per 1 oktober start de heer dr. J.W.A. van Dijk (Asje) als voorzitter van het bestuur bij de Huurcommissie. Hiermee volgt hij de heer drs. R.J.T. van Lint (Rob) op, die vijf maanden interim-voorzitter is geweest. 29-09
 • Alle sigaretten en shag vanaf 1 oktober in donkergroen-bruine verpakking
  Vanaf 1 oktober worden sigaretten en shag in een neutrale verpakking verkocht. Tabaksverkopers mogen oude voorraad uitverkopen, maar alle nieuw geleverde rookwaar moet wettelijk verplicht op dezelfde manier zijn verpakt. Op de donkergroen-bruine pakjes mag naast de gebruikelijke waarschuwende teksten en afschrikwekkende foto’s alleen nog de naam van de fabrikant en informatie over de soort sigaret staan in een standaard lettertype. 29-09
 • Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen
  Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. 28-09
 • Belastingdienst en gemeenten helpen samen getroffen toeslagouders
  De Belastingdienst/Toeslagen en de gemeenten gaan samenwerken om ouders die door de problemen met kinderopvangtoeslag getroffen zijn te helpen. Ze hebben maandag 28 september een overeenkomst getekend over hulp aan deze ouders. Deze samenwerking zorgt ervoor dat ouders naast financiële compensatie indien nodig ook andere hulp ontvangen om hun leven weer op orde te krijgen. 28-09
 • Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao rijksambtenaren
  De vakbonden en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor alle ruim 120.000 rijksambtenaren. Zij krijgen een loonsverhoging van 0,7% en een eenmalige beloning van 225 euro. Daarnaast hebben partijen afspraken gemaakt over duurzaam vervoer. De nieuwe CAO Rijk loopt van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021. 28-09
 • Samen aan de slag voor een trendbreuk in gewasbescherming
  Tien verschillende partijen uit de land- en tuinbouw, fytopharmacie en natuur- en milieubescherming slaan samen de handen ineen met overheid en toezichthouders om te werken aan een trendbreuk in gewasbescherming. Met het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ wordt onder andere ingezet op meer onderzoek en pilotprojecten om te komen tot een land- en tuinbouwpraktijk die zo min mogelijk  behoefte heeft aan chemische (hoog risico) gewasbeschermingsmiddelen en daarmee beter in balans met natuur en milieu. 28-09
 • Stapsgewijs naar aardgasvrije wijken
  Vandaag stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de brief over de voortgang van het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving naar de Tweede Kamer. De brief geeft een breed beeld van wat er het afgelopen jaar is gedaan door de verschillende partners van het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Ook reageert de minister op de reflectie van de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde omgeving, Maarten van Poelgeest, die in kaart heeft gebracht welke knelpunten er zijn en welke verbeteringen in de gekozen aanpak mogelijk zijn. 28-09

meer nieuws

Leeg