Leeg

Nieuws

 • Herstel voor ouders op schema
  Het herstel voor ouders die in de problemen zijn gekomen door wat er mis ging met de kinderopvangtoeslag ligt op schema. Zoals afgelopen september is aangegeven, zijn eind dit jaar 430 mensen in acute problemen en schrijnende situaties geholpen. Dat meldt staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, in de vierde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd. 04-12
 • Noordzee Energie Outlook brengt randvoorwaarden voor toekomstige groei windenergie op zee in kaart
  Windenergie op zee speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening en het behalen van klimaatdoelstellingen. De routekaart windenergie op zee 2030 geeft een blauwdruk hoe en waar nieuwe windparken in de periode tot en met 2030 worden gebouwd. Maar welke rol is voor windenergie op zee in de periode daarna weggelegd? En onder welke voorwaarden kan windenergie op zee in de periode 2030-2050 bijdragen aan verdere verduurzaming? De Noordzee Energie Outlook (NEO) geeft een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van de mogelijkheden voor de verduurzaming vanaf de Noordzee na 2030. En geeft inzicht in de mogelijkheden voor de verdere groei van windenergie op zee en de consequenties daarvan voor het nationale energiesysteem. Het rapport is in opdracht van het ministerie van EZK opgesteld door DNVGL. 04-12
 • Beschikkingen 6e voorschot Tozo verzonden en vergoeding uitvoeringskosten Tozo 3 en 4 bekend
  Vandaag zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een 6e voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in 2020 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).  04-12
 • Houdverbod van 10 jaar voor dierenmishandeling
  Een dier is een levend wezen dat een intrinsieke waarde heeft. Bij dierenmishandeling en -verwaarlozing wordt dit op grove wijze miskend. Een steviger aanpak is dan ook nodig. Daarom kan de rechter voortaan  een verbod op het houden van dieren van maximaal 10 jaar als zelfstandige maatregel opleggen. Dit en meer wordt geregeld in het wetvoorstel Aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 04-12
 • Opnieuw steun aan duizenden werkgevers en zelfstandigen
  Het derde Steun- en Herstelpakket ging per 1 oktober in. Bijna 30.000 bedrijven hebben inmiddels loonsubsidie van de Now aangevraagd. Er zijn ongeveer 65.000 aanvragen ingediend voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Vanaf komende week verstuurt UWV daarnaast de eerste vaststellingen van de definitieve subsidie van de Now-1. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in twee brieven die vandaag naar de Tweede Kamer gaan. 03-12

Welkom op het rijksinkoopnet, het portaal voor leveranciers van Rijks en overheidsinstanties

Het rijksinkoopnet bied de mogelijkheid voor onder andere inkopers van overheids- en semioverheidsinstellingen op een gedegen en vertrouwde manier hun juiste leveranciers te vinden.

Het rijksinkoopnet werkt vanuit een aantal belangrijke basis principes, samenwerking in combinatie met de praktijk, doormiddel van deze combinatie weet je als inkoper dat je altijd de juiste leveranciers kunt vinden.

Inkopers van overheidsinstanties kunnen zich meer inlezen over de inkooppraktijk https://www.pianoo.nl/ PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Ook kunnen leveranciers welke werken voor de overheid, o.a. Ministeries, Provincies, Gewesten, Gemeenten, Waterschappen Rijkswaterstaat, Politiekorpsen, Brandweerkorpsen, Belastingdiensten, de Europese Unie en andere nationale en internationale organisaties terecht op https://www.rijksoverheid.nl/

Het rijksinkoopnet zorgt dat vele nieuwsbronnen voor inkopers van o.a. overheidsinstellingen altijd actueel en gekoppeld zijn.

meer nieuws

03-12-2020 | Wijziging van de Wet financiering politieke partijen
03-12-2020 | Anderhalf procent van de scholen tijdelijk gesloten
03-12-2020 | Normenbrief 1 januari 2021 - informatie voor gemeenten
03-12-2020 | Online fraude met nieuwe technieken strenger bestraft
03-12-2020 | Vestia verkoopt woningen
02-12-2020 | Nederland geeft extra steun aan kwetsbare groepen in Libanon op donorconferentie
02-12-2020 | Overheidsinvesteringen in Dutch Venture Initiative leveren vijfvoud aan risicokapitaal op voor ondernemers
02-12-2020 | Senaat neemt wet inburgering aan
02-12-2020 | Samenwerkingsprogramma van start om de energietransitie te versnellen
02-12-2020 | CoronaMelder werkt nu samen met andere Europese corona-apps
01-12-2020 | Huurverlaging voor dure scheefwoners
01-12-2020 | Aanvullend wetsvoorstel tijdelijke wet verkiezingen covid-19 naar de Tweede Kamer
01-12-2020 | Start corona-vaccinatie mogelijk begin januari
01-12-2020 | Nederland houdt de Climate Adaptation Summit op 25 en 26 januari 2021
01-12-2020 | Aansluiten bij JOGG - Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst kosteloos voor alle gemeenten
30-11-2020 | Virtuele regeringsconsultaties Noordrijn-Westfalen en Nederland
30-11-2020 | Hulp op maat in eigen regio voor werkzoekenden
30-11-2020 | 2020: Een onzeker jaar met een historisch begrotingstekort
30-11-2020 | Ontmoeting Vlaams minister Crevits en Nederlands staatssecretaris Keijzer
30-11-2020 | Kabinet maakt excuses voor oude Transgenderwet
30-11-2020 | De asielinstroom van week 48 bedroeg ongeveer 500
30-11-2020 | Nieuwe teksten op VOG NP, VOG RP en GVA
30-11-2020 | Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gaat in
30-11-2020 | Campagne werving stembureauleden Tweede Kamerverkiezingen van start
30-11-2020 | Aanschaf elektrische bestelauto komt dichterbij voor ondernemers
28-11-2020 | Vogelgriep vastgesteld bij een hobby pluimveelocatie in Mijdrecht
27-11-2020 | Mogelijk nieuwe informatie over Opzet Grove Schuld naar Tweede Kamer gestuurd
27-11-2020 | Selectie wiettelers in afrondende fase
27-11-2020 | Marije Beens directeur-generaal Agro bij LNV
27-11-2020 | Betere bescherming van hoogwaardige kennis

Nieuws

 • Herstel voor ouders op schema
  Het herstel voor ouders die in de problemen zijn gekomen door wat er mis ging met de kinderopvangtoeslag ligt op schema. Zoals afgelopen september is aangegeven, zijn eind dit jaar 430 mensen in acute problemen en schrijnende situaties geholpen. Dat meldt staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, in de vierde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd. 04-12
 • Noordzee Energie Outlook brengt randvoorwaarden voor toekomstige groei windenergie op zee in kaart
  Windenergie op zee speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening en het behalen van klimaatdoelstellingen. De routekaart windenergie op zee 2030 geeft een blauwdruk hoe en waar nieuwe windparken in de periode tot en met 2030 worden gebouwd. Maar welke rol is voor windenergie op zee in de periode daarna weggelegd? En onder welke voorwaarden kan windenergie op zee in de periode 2030-2050 bijdragen aan verdere verduurzaming? De Noordzee Energie Outlook (NEO) geeft een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van de mogelijkheden voor de verduurzaming vanaf de Noordzee na 2030. En geeft inzicht in de mogelijkheden voor de verdere groei van windenergie op zee en de consequenties daarvan voor het nationale energiesysteem. Het rapport is in opdracht van het ministerie van EZK opgesteld door DNVGL. 04-12
 • Beschikkingen 6e voorschot Tozo verzonden en vergoeding uitvoeringskosten Tozo 3 en 4 bekend
  Vandaag zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een 6e voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in 2020 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).  04-12
 • Houdverbod van 10 jaar voor dierenmishandeling
  Een dier is een levend wezen dat een intrinsieke waarde heeft. Bij dierenmishandeling en -verwaarlozing wordt dit op grove wijze miskend. Een steviger aanpak is dan ook nodig. Daarom kan de rechter voortaan  een verbod op het houden van dieren van maximaal 10 jaar als zelfstandige maatregel opleggen. Dit en meer wordt geregeld in het wetvoorstel Aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 04-12
 • Opnieuw steun aan duizenden werkgevers en zelfstandigen
  Het derde Steun- en Herstelpakket ging per 1 oktober in. Bijna 30.000 bedrijven hebben inmiddels loonsubsidie van de Now aangevraagd. Er zijn ongeveer 65.000 aanvragen ingediend voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Vanaf komende week verstuurt UWV daarnaast de eerste vaststellingen van de definitieve subsidie van de Now-1. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in twee brieven die vandaag naar de Tweede Kamer gaan. 03-12
Leeg