Leeg

Nieuws

 • ‘Ondersteuning naar werk op verzoek’ mogelijk voor IVA- en Wajong DGA-gerechtigden
  Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) hebben besloten re-integratieondersteuning door UWV tijdelijk óók mogelijk te maken voor mensen die als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn aangemerkt. De afgelopen jaren hebben mensen met een IVA- of Wajong-DGA-uitkering bij UWV aangegeven voor re-integratieondersteuning in aanmerking te willen komen. De pilot past binnen de ambitie van het kabinet om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden en de positie van mensen met een arbeidsbeperking te verbeteren. De mogelijkheid voor re-integratie ondersteuning gaat in per 22 april 2023.  21-04
 • Ministerie van Financiën betaalt schadevergoeding aan onteigende houders SNS-effecten en vermogensbestanddelen
  Het ministerie van Financiën gaat onteigende obligatie- participatiehouders en leninghouders van SNS een schadevergoeding uitbetalen. Nu de Hoge Raad in haar uitspraak van 21 april 2023 de eerdere uitspraak van de Ondernemingskamer over de hoogte van de schadevergoeding heeft bevestigd, gaat het ministerie over tot uitbetaling. 21-04
 • Buitenlandse investeringen maken Nederland sterker, innovatiever en duurzamer
  Het Invest in Holland netwerk, dat in opdracht van de overheid buitenlandse bedrijven voor Nederland aantrekt, was in 2022 betrokken bij 327 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven in ons land. De focus lag op het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven in Nederland die bijdragen aan duurzame economische groei en het versterken van ecosystemen. Dit is het gevolg van de aangescherpte strategie van het Invest in Holland netwerk, waarbij sterker wordt ingezet op bedrijven die Nederland kunnen helpen met oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dat schrijft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat vandaag aan de Tweede Kamer. 20-04
 • Rijk compenseert omwonenden Schiphol voor geluidshinder
  Omwonenden van Schiphol in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen komen in aanmerking voor compensatie wegens geluidsoverlast. Het gaat om mensen die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van een handhavingspunt woonden waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat donderdag bekendgemaakt. 20-04
 • Speciaal gezant bedrijfsleven en wederopbouw Oekraïne legt functie per direct neer
  Speciaal gezant Ron van Dartel voor het bedrijfsleven en de wederopbouw van Oekraïne legt zijn functie per direct neer. Van Dartel legt zijn taken neer naar aanleiding van zijn uitspraken in het boek 'Als je de lat lager legt ga je niet hoger springen' van Gerard Dielessen. Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) respecteert het besluit en heeft zijn terugtreden aanvaard. 20-04

Welkom op het rijksinkoopnet, het portaal voor leveranciers van Rijks en overheidsinstanties

Het rijksinkoopnet bied de mogelijkheid voor onder andere inkopers van overheids- en semioverheidsinstellingen op een gedegen en vertrouwde manier hun juiste leveranciers te vinden.

Het rijksinkoopnet werkt vanuit een aantal belangrijke basis principes, samenwerking in combinatie met de praktijk, doormiddel van deze combinatie weet je als inkoper dat je altijd de juiste leveranciers kunt vinden.

Inkopers van overheidsinstanties kunnen zich meer inlezen over de inkooppraktijk https://www.pianoo.nl/ PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Ook kunnen leveranciers welke werken voor de overheid, o.a. Ministeries, Provincies, Gewesten, Gemeenten, Waterschappen Rijkswaterstaat, Politiekorpsen, Brandweerkorpsen, Belastingdiensten, de Europese Unie en andere nationale en internationale organisaties terecht op https://www.rijksoverheid.nl/

Het rijksinkoopnet zorgt dat vele nieuwsbronnen voor inkopers van o.a. overheidsinstellingen altijd actueel en gekoppeld zijn.

meer nieuws

20-04-2023 | Bezwaren en definitieve aanslagen met Box 3 inkomen uit meer dan alleen banktegoeden aangehouden tot uitspraak Hoge Raad
20-04-2023 | Instellingen voor schuldhulpverlening en maatschappelijk werk blijven vrijgesteld van btw
20-04-2023 | Nederland koopt Leopard-2 tanks voor Oekraïne
20-04-2023 | Internetconsultatie Wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners
20-04-2023 | Steeds minder voedselverspilling in Nederland, maar hoger tempo noodzakelijk
19-04-2023 | China jaagt op kennis en goederen Nederlandse ruimtevaartsector
19-04-2023 | 35 miljoen met voorrang naar kwetsbare wijken voor tegengaan energiearmoede
19-04-2023 | Minister Weerwind verbiedt ongerichte reclame voor online kansspelen
18-04-2023 | Minister Yesilgöz-Zegerius maakt afspraken over informatie-uitwisseling ISIS-terroristen en -oorlogsmisdadigers
18-04-2023 | Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
18-04-2023 | Nederland en Duitsland samen aan de slag met innovatieve batterijtechnologie
18-04-2023 | Kabinet en gemeenten zetten belangrijke stap naar verbetering jeugdzorg
18-04-2023 | Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg
17-04-2023 | Gunstige kabinetsgarantie voor ondernemers met vier jaar verlengd
17-04-2023 | Afname celmateriaal voor DNA-onderzoek al bij verdachte mogelijk
17-04-2023 | Kabinet stelt €150 miljoen beschikbaar voor versnelling warmtenetten
17-04-2023 | Langere toekenning mogelijk voor mensen met een persoonsgebonden budget op basis van de Zorgverzekeringswet
17-04-2023 | De asielinstroom van week 15 bedroeg ongeveer 900
16-04-2023 | Bericht aan de Nederlanders in Sudan
14-04-2023 | Eerste documenten pilot actieve openbaarmaking Wet Open Overheid online
14-04-2023 | Kabinet werkt aan regeling levensbeëindiging voor kinderen tot 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden
14-04-2023 | Nieuwe burgemeester in Ridderkerk
14-04-2023 | Minister Adriaansens met innovatieve ondernemers naar Hannover Messe
13-04-2023 | Flitsbezorgen verboden tot 16 jaar
13-04-2023 | Defensie zet in op reservisten
13-04-2023 | Defensie maakt meer informatie over leveringen aan Oekraïne openbaar
13-04-2023 | Afspraken met Shell over snelle en forse vermindering van CO2-uitstoot
13-04-2023 | Internetconsultatie AMvB bij wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie van start
13-04-2023 | Wetsvoorstel: gedwongen (corona) test voor vreemdelingen die moeten terugkeren
13-04-2023 | Definitief besluit: concentratie kinderhartchirurgie in Rotterdam en Groningen

Nieuws

 • ‘Ondersteuning naar werk op verzoek’ mogelijk voor IVA- en Wajong DGA-gerechtigden
  Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) hebben besloten re-integratieondersteuning door UWV tijdelijk óók mogelijk te maken voor mensen die als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn aangemerkt. De afgelopen jaren hebben mensen met een IVA- of Wajong-DGA-uitkering bij UWV aangegeven voor re-integratieondersteuning in aanmerking te willen komen. De pilot past binnen de ambitie van het kabinet om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden en de positie van mensen met een arbeidsbeperking te verbeteren. De mogelijkheid voor re-integratie ondersteuning gaat in per 22 april 2023.  21-04
 • Ministerie van Financiën betaalt schadevergoeding aan onteigende houders SNS-effecten en vermogensbestanddelen
  Het ministerie van Financiën gaat onteigende obligatie- participatiehouders en leninghouders van SNS een schadevergoeding uitbetalen. Nu de Hoge Raad in haar uitspraak van 21 april 2023 de eerdere uitspraak van de Ondernemingskamer over de hoogte van de schadevergoeding heeft bevestigd, gaat het ministerie over tot uitbetaling. 21-04
 • Buitenlandse investeringen maken Nederland sterker, innovatiever en duurzamer
  Het Invest in Holland netwerk, dat in opdracht van de overheid buitenlandse bedrijven voor Nederland aantrekt, was in 2022 betrokken bij 327 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven in ons land. De focus lag op het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven in Nederland die bijdragen aan duurzame economische groei en het versterken van ecosystemen. Dit is het gevolg van de aangescherpte strategie van het Invest in Holland netwerk, waarbij sterker wordt ingezet op bedrijven die Nederland kunnen helpen met oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dat schrijft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat vandaag aan de Tweede Kamer. 20-04
 • Rijk compenseert omwonenden Schiphol voor geluidshinder
  Omwonenden van Schiphol in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen komen in aanmerking voor compensatie wegens geluidsoverlast. Het gaat om mensen die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van een handhavingspunt woonden waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat donderdag bekendgemaakt. 20-04
 • Speciaal gezant bedrijfsleven en wederopbouw Oekraïne legt functie per direct neer
  Speciaal gezant Ron van Dartel voor het bedrijfsleven en de wederopbouw van Oekraïne legt zijn functie per direct neer. Van Dartel legt zijn taken neer naar aanleiding van zijn uitspraken in het boek 'Als je de lat lager legt ga je niet hoger springen' van Gerard Dielessen. Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) respecteert het besluit en heeft zijn terugtreden aanvaard. 20-04
Leeg