Leeg

Nieuws

 • Brief van minister Kaag en staatssecretaris Keijzer aan Nederlandse ondernemers
  Minister Kaag en staatssecretaris Keijzer stuurden vanmiddag bijgaande brief naar tienduizenden ondernemers in Nederland. Om hen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden, hen te laten weten dat het kabinet klaar staat om hen zo goed mogelijk te ondersteunen en hen op te roepen zich goed voor te bereiden op de nieuwe zakenrelatie met het Verenigd Koninkrijk. 21-10
 • Landmacht volop in straatbeeld vanwege oefening
  Militairen van 4 landmacht-brigades bereiden zich op verschillende plekken in Nederland voor op grootschalige gevechtsoperaties. Dat gebeurt van 26 oktober tot 11 november tijdens de oefening Zebra Sword. Die zou eerst in Duitsland zijn, maar is vanwege COVID-19 naar Nederland verplaatst. 21-10
 • Vogelgriep vastgesteld bij wilde zwanen in Kockengen
  In Kockengen (Utrecht) is bij twee wilde knobbelzwanen vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant van vogelgriep (HPAI van het serotype H5N8). Minister Schouten heeft de deskundigengroep dierziekten gevraagd deze bevinding te beoordelen. De deskundigen zullen vandaag (21 oktober) in kaart brengen wat het risico is voor een pluimveebedrijf om besmet te raken met hoogpathogene vogelgriep. Minister Schouten zal daarna bepalen of – en zo ja, welke – vervolgstappen nodig zijn. 21-10
 • GLB: goed voor klimaat en boer
  In Luxemburg hebben de Europese Ministers van Landbouw vannacht na een intensieve discussie een akkoord bereikt over de algemene inzet voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Nederland is tevreden met de uitkomsten. De hervormingen dienen, in lijn met de Nederlandse inzet, te leiden tot een GLB dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendige en innovatieve landbouw in balans met natuur-, milieu- en klimaat. 21-10
 • Internationale conferentie over en met jongeren in het teken van corona
  Nederland organiseert op 2 november een virtuele conferentie over en met jongeren, Youth at Heart. Deze middag zal grotendeels in het teken staan van de wereldwijde coronapandemie, waardoor ook jongeren hard worden geraakt. Ze raken hun banen kwijt en waar dat kan gaat onderwijs grotendeels digitaal, of gaan scholen en andere onderwijsinstellingen dicht. 20-10

Welkom op het rijksinkoopnet, het portaal voor leveranciers van Rijks en overheidsinstanties

Het rijksinkoopnet bied de mogelijkheid voor onder andere inkopers van overheids- en semioverheidsinstellingen op een gedegen en vertrouwde manier hun juiste leveranciers te vinden.

Het rijksinkoopnet werkt vanuit een aantal belangrijke basis principes, samenwerking in combinatie met de praktijk, doormiddel van deze combinatie weet je als inkoper dat je altijd de juiste leveranciers kunt vinden.

Inkopers van overheidsinstanties kunnen zich meer inlezen over de inkooppraktijk https://www.pianoo.nl/ PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Ook kunnen leveranciers welke werken voor de overheid, o.a. Ministeries, Provincies, Gewesten, Gemeenten, Waterschappen Rijkswaterstaat, Politiekorpsen, Brandweerkorpsen, Belastingdiensten, de Europese Unie en andere nationale en internationale organisaties terecht op https://www.rijksoverheid.nl/

Het rijksinkoopnet zorgt dat vele nieuwsbronnen voor inkopers van o.a. overheidsinstellingen altijd actueel en gekoppeld zijn.

meer nieuws

20-10-2020 | Dienstplichtbrief voor het eerst ook naar vrouwen
20-10-2020 | Gemeenten gaan met financiële regeling overlastgevende asielzoekers aanpakken
19-10-2020 | Hervestiging groep vluchtelingen mogelijk dankzij strenge coronamaatregelen
19-10-2020 | 100 miljoen beschikbaar voor veenweide aanpak
19-10-2020 | Emile Roemer adviseert minister over verbetering kwaliteit rijschoolbranche
16-10-2020 | Nederland wil zich aansluiten bij Global Partnership on AI
16-10-2020 | Onderzoek naar tegenbewijsregeling box-3 spaarders
16-10-2020 | Hernieuwde afspraken met verhuurders over maatwerk
16-10-2020 | Gesjoemel met kilometertellerstanden aangepakt
16-10-2020 | Nederlandse en Belgische ministers roepen op om enkel noodzakelijke reizen te maken
15-10-2020 | Nederland neemt deel aan vandaag gestart initiatief voor Europese Cloud Federatie
15-10-2020 | Dreigingsbeeld NCTV: Aanslag Nederland voorstelbaar, dreiging vooral van eenlingen
15-10-2020 | Agrarische Ondernemerschapsagenda: geef boeren ruimte te ondernemen
15-10-2020 | Dashboard over voortgang Groningen online
15-10-2020 | Ministeries van EZK en LNV geven inzicht in duurzaamheid bedrijfsvoering
15-10-2020 | Defensievisie 2035: een nieuw profiel voor Defensie
15-10-2020 | Blokhuis: Ruim 20 miljoen voor Indische gemeenschap, plannen voor besteding krijgen vorm
15-10-2020 | Nieuwe burgemeester Terschelling
15-10-2020 | Internetconsultatie wet afschaffing dwangsommen vreemdelingenzaken
15-10-2020 | ‘Toegangs- en gedragsmaatregelen om macht grote digitale platforms aan te pakken’
14-10-2020 | Versterking Groningen definitief in publieke handen
14-10-2020 | Boek geen vakantiereizen naar landen met oranje reisadvies
14-10-2020 | Adviespanel Innovatieve Behandelingen COVID19
14-10-2020 | Kabinet ontmoedigt vakantiereizen naar risicogebieden
14-10-2020 | Minister Dekker: tbs- systeem verder verbeteren
14-10-2020 | Medewerker onderschat digitale dreiging
13-10-2020 | Belangrijke stap gezet naar betere aanpak van schulden
13-10-2020 | Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen
13-10-2020 | Extra maatregelen om gegevensbeheer Belastingdienst te verbeteren
13-10-2020 | Stikstofaanpak biedt vrijstelling voor tijdelijke bouwactiviteiten

Nieuws

 • Brief van minister Kaag en staatssecretaris Keijzer aan Nederlandse ondernemers
  Minister Kaag en staatssecretaris Keijzer stuurden vanmiddag bijgaande brief naar tienduizenden ondernemers in Nederland. Om hen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden, hen te laten weten dat het kabinet klaar staat om hen zo goed mogelijk te ondersteunen en hen op te roepen zich goed voor te bereiden op de nieuwe zakenrelatie met het Verenigd Koninkrijk. 21-10
 • Landmacht volop in straatbeeld vanwege oefening
  Militairen van 4 landmacht-brigades bereiden zich op verschillende plekken in Nederland voor op grootschalige gevechtsoperaties. Dat gebeurt van 26 oktober tot 11 november tijdens de oefening Zebra Sword. Die zou eerst in Duitsland zijn, maar is vanwege COVID-19 naar Nederland verplaatst. 21-10
 • Vogelgriep vastgesteld bij wilde zwanen in Kockengen
  In Kockengen (Utrecht) is bij twee wilde knobbelzwanen vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant van vogelgriep (HPAI van het serotype H5N8). Minister Schouten heeft de deskundigengroep dierziekten gevraagd deze bevinding te beoordelen. De deskundigen zullen vandaag (21 oktober) in kaart brengen wat het risico is voor een pluimveebedrijf om besmet te raken met hoogpathogene vogelgriep. Minister Schouten zal daarna bepalen of – en zo ja, welke – vervolgstappen nodig zijn. 21-10
 • GLB: goed voor klimaat en boer
  In Luxemburg hebben de Europese Ministers van Landbouw vannacht na een intensieve discussie een akkoord bereikt over de algemene inzet voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Nederland is tevreden met de uitkomsten. De hervormingen dienen, in lijn met de Nederlandse inzet, te leiden tot een GLB dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendige en innovatieve landbouw in balans met natuur-, milieu- en klimaat. 21-10
 • Internationale conferentie over en met jongeren in het teken van corona
  Nederland organiseert op 2 november een virtuele conferentie over en met jongeren, Youth at Heart. Deze middag zal grotendeels in het teken staan van de wereldwijde coronapandemie, waardoor ook jongeren hard worden geraakt. Ze raken hun banen kwijt en waar dat kan gaat onderwijs grotendeels digitaal, of gaan scholen en andere onderwijsinstellingen dicht. 20-10
Leeg