Leeg

Nieuws

 • Teruggave archeologische voorwerpen aan Irak
  Vandaag overhandigen Arjen Uijterlinde, ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en Barbara Siregar, Directeur van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, zeven archeologische voorwerpen aan de Irakese ambassadeur, de heer Hisham Al Alawi. De voorwerpen kwamen aan het licht toen deze door een Nederlandse particulier aangeboden werden bij een veilinghuis. Na een burgermelding heeft de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed een onderzoek ingesteld. De Nederlandse particulier doet vrijwillig afstand van voorwerpen zodat deze teruggegeven kunnen worden aan Irak. 06-05
 • Tegemoetkoming doorbetalen kinderopvang voor ouders zonder kinderopvangtoeslag
  Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen. De Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO).  Dit is een tegemoetkoming voor de kinderopvangfactuur die zij doorbetaalden tijdens beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang gesloten waren. 06-05
 • Podcast over nieuw Wetboek van Strafvordering
  Beter samenwerken in de strafrechtketen is nodig om de voordelen van het nieuwe Wetboek van Strafvordering er uit te halen, waaronder verkorten van doorlooptijden. Dat zeggen betrokkenen in een pas verschenen podcast[RJ-B1]  over de invoering van het nieuwe wetboek. Ook pleiten ze ervoor dat de partners in de strafrechtketen de komende jaren de ruimte krijgen om het nieuwe wetboek in relatieve rust in te voeren. 06-05
 • Vereenvoudiging Transgenderwet: wijziging geslacht in geboorteakte makkelijker
  Personen van wie de genderidentiteit niet aansluit bij het bij de geboorte vastgestelde geslacht, kunnen onder voorwaarden hun geslacht wijzigen in de geboorteakte. Die voorwaarden zijn in 2014 al versoepeld met de Transgenderwet, en de procedure wordt nu verder vereenvoudigd naar aanleiding van een evaluatie van de wet. Minister Dekker (Rechtsbescherming) diende deze week mede namens minister Van Engelshoven (Emancipatie) een wetswijzing in bij de Tweede Kamer die onder meer de deskundigenverklaring en leeftijdsgrens schrapt. 06-05
 • EU-wetsvoorstel voor gelijk speelveld tussen bedrijven gebaseerd op Nederlandse inzet
  Bedrijven uit niet-EU-landen die dankzij overheidssteun oneerlijk concurreren met (Nederlandse en andere) EU-ondernemers, vormen een toenemend probleem. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) kwam daarom eerder met een Nederlands kabinetsvoorstel om dit aan te pakken. Deze inzet komt grotendeels terug in het vandaag gepubliceerde wetsvoorstel van de Europese Commissie voor een gelijker speelveld op de EU-markt. 05-05

Welkom op het rijksinkoopnet, het portaal voor leveranciers van Rijks en overheidsinstanties

Het rijksinkoopnet bied de mogelijkheid voor onder andere inkopers van overheids- en semioverheidsinstellingen op een gedegen en vertrouwde manier hun juiste leveranciers te vinden.

Het rijksinkoopnet werkt vanuit een aantal belangrijke basis principes, samenwerking in combinatie met de praktijk, doormiddel van deze combinatie weet je als inkoper dat je altijd de juiste leveranciers kunt vinden.

Inkopers van overheidsinstanties kunnen zich meer inlezen over de inkooppraktijk https://www.pianoo.nl/ PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Ook kunnen leveranciers welke werken voor de overheid, o.a. Ministeries, Provincies, Gewesten, Gemeenten, Waterschappen Rijkswaterstaat, Politiekorpsen, Brandweerkorpsen, Belastingdiensten, de Europese Unie en andere nationale en internationale organisaties terecht op https://www.rijksoverheid.nl/

Het rijksinkoopnet zorgt dat vele nieuwsbronnen voor inkopers van o.a. overheidsinstellingen altijd actueel en gekoppeld zijn.

meer nieuws

04-05-2021 | Nog te vroeg voor tweede stap openingsplan
03-05-2021 | Landelijke uitrol zelftesten kinderopvangsector van start
03-05-2021 | Vervolgonderzoek naar de ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren
03-05-2021 | Samen pakken we de loden leidingen aan
03-05-2021 | De asielinstroom van week 17 bedroeg ongeveer 400
03-05-2021 | Verkeerscampagne maximumsnelheid van start
01-05-2021 | Advertentiecampagne 'Ruimte voor Nieuwe Energie: niet makkelijk, wel nodig' van start
30-04-2021 | CoronaMelder stuurt vanaf morgen weer meldingen
30-04-2021 | Bijna 15.500 ouders hebben recht op Catshuisregeling
30-04-2021 | Oproep aan alle 65-plussers: maak nu een vaccinatie-afspraak
30-04-2021 | Ministerraad benoemt adviescollege toekomstbestendig stelsel bewaken en beveiligen
30-04-2021 | Kabinet wil meer aandacht voor grensregio’s
28-04-2021 | Tijdelijk geen meldingen van mogelijke besmetting via CoronaMelder
28-04-2021 | Nieuw inburgeringsstelsel 2022 van start
28-04-2021 | Kabinet stuurt derde update Nederlandse Digitaliserings-strategie aan de Kamer
28-04-2021 | Kabinet: voedselaanbod voor de voedselbanken op peil houden
28-04-2021 | Ministers Nederland, België en Duitsland: blijf in eigen land
26-04-2021 | De asielinstroom van week 16 bedroeg ongeveer 400
26-04-2021 | Lintjesregen 2021
26-04-2021 | Kabinet richt Bonaire Brandstof Terminals op
25-04-2021 | Extra bijdrage voor coronabestrijding in India
25-04-2021 | Vanaf morgen 18.00 uur vliegverbod India
23-04-2021 | Macrobudget: Nader voorlopige budgetten 2021 (informatie voor gemeenten)
23-04-2021 | Discriminatie op de woningmarkt landelijk groot probleem
23-04-2021 | Vervolg schoonmaakoperatie EMK-terrein
23-04-2021 | Ministerraad akkoord met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
23-04-2021 | Nieuwe wet voor eenvoudiger aanbesteden in de zorg
23-04-2021 | Extra Europees geld om crisis te bestrijden
22-04-2021 | Kabinet stelt ruim € 600 miljoen extra beschikbaar voor jeugdzorg
22-04-2021 | Commissie: rechtsbescherming Belastingdienst moeilijk vindbaar

Nieuws

 • Teruggave archeologische voorwerpen aan Irak
  Vandaag overhandigen Arjen Uijterlinde, ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en Barbara Siregar, Directeur van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, zeven archeologische voorwerpen aan de Irakese ambassadeur, de heer Hisham Al Alawi. De voorwerpen kwamen aan het licht toen deze door een Nederlandse particulier aangeboden werden bij een veilinghuis. Na een burgermelding heeft de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed een onderzoek ingesteld. De Nederlandse particulier doet vrijwillig afstand van voorwerpen zodat deze teruggegeven kunnen worden aan Irak. 06-05
 • Tegemoetkoming doorbetalen kinderopvang voor ouders zonder kinderopvangtoeslag
  Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen. De Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO).  Dit is een tegemoetkoming voor de kinderopvangfactuur die zij doorbetaalden tijdens beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang gesloten waren. 06-05
 • Podcast over nieuw Wetboek van Strafvordering
  Beter samenwerken in de strafrechtketen is nodig om de voordelen van het nieuwe Wetboek van Strafvordering er uit te halen, waaronder verkorten van doorlooptijden. Dat zeggen betrokkenen in een pas verschenen podcast[RJ-B1]  over de invoering van het nieuwe wetboek. Ook pleiten ze ervoor dat de partners in de strafrechtketen de komende jaren de ruimte krijgen om het nieuwe wetboek in relatieve rust in te voeren. 06-05
 • Vereenvoudiging Transgenderwet: wijziging geslacht in geboorteakte makkelijker
  Personen van wie de genderidentiteit niet aansluit bij het bij de geboorte vastgestelde geslacht, kunnen onder voorwaarden hun geslacht wijzigen in de geboorteakte. Die voorwaarden zijn in 2014 al versoepeld met de Transgenderwet, en de procedure wordt nu verder vereenvoudigd naar aanleiding van een evaluatie van de wet. Minister Dekker (Rechtsbescherming) diende deze week mede namens minister Van Engelshoven (Emancipatie) een wetswijzing in bij de Tweede Kamer die onder meer de deskundigenverklaring en leeftijdsgrens schrapt. 06-05
 • EU-wetsvoorstel voor gelijk speelveld tussen bedrijven gebaseerd op Nederlandse inzet
  Bedrijven uit niet-EU-landen die dankzij overheidssteun oneerlijk concurreren met (Nederlandse en andere) EU-ondernemers, vormen een toenemend probleem. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) kwam daarom eerder met een Nederlands kabinetsvoorstel om dit aan te pakken. Deze inzet komt grotendeels terug in het vandaag gepubliceerde wetsvoorstel van de Europese Commissie voor een gelijker speelveld op de EU-markt. 05-05
Leeg