Leeg

Nieuws

Welkom op de portal voor de Rijks toeleveranciers

Deze website is gemaakt voor en niet te vergeten door overheidsmanagers,
gemeentelijke inkopers, gemeentelijke en provinciale inkopers en de meest beslissings bevoegte mensen binnen de overheid en semi-overheid,  zij vinden hier op een door hun zelf samen gestelde manier snel makkelijk en overzichtelijk de meest interesante websites voor de inkopers van o.a Ministeries, Provincies, Gewesten, Gemeenten, Waterschappen Rijkswaterstaat, Politiekorpsen, Brandweerkorpsen, Belastingdiensen, de Europese Unie en andere nationale en internationale organisaties. Op deze sitezijn de interessantste websitesdoor gemeentes en overheidsinstellingen samen gesteld te vinden, verder vinden zij hier snel o.a. de beste bedrijven voor de grondbouw, wegenbouw, waterbouw, de beste kantoorartikelelen bedrijven enz enz en verder veel overheids nieuws. Kort gezegthier vind degemeentelijke en overheids inkoper alleen demeest vertrouwde toeleveranciers voor de overheid.

meer nieuws

Leeg