Leeg

Nieuws

 • Resultaten depositiemeting RIVM in IJmondregio
  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de aanwezigheid van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen in neergedaald stof in de IJmond-regio. Dit is de omgeving rondom Tata Steel. 28-03
 • Geneesmiddel Trodelvy niet in basispakket
  Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zal het geneesmiddel Trodelvy voor triple-negatieve borstkanker niet opnemen in het basispakket verzekerde zorg. De prijs die de leverancier vraagt voor het middel staat volgens het advies van het Zorginstituut niet in verhouding tot de gezondheidswinst die het oplevert; daarvoor is een korting van 75% nodig. De leverancier is niet bereid gebleken om deze korting te bieden. 28-03
 • Meer ademruimte voor studenten, docenten en onderzoekers: veel belangstelling voor slimmer inrichten van het collegejaar
  Er is veel belangstelling voor pilots voor een ‘slimmer collegejaar’. Deze moeten studenten, docenten en onderzoekers meer rust en ruimte bieden gedurende het studiejaar. Vijftien onderwijsinstellingen gaan aan de slag met het slimmer inrichten van bestaande onderwijsactiviteiten en het op verantwoorde wijze verminderen van het aantal weken met onderwijs en/of tentamens. Vandaag is de landelijke start bij de Universiteit van Amsterdam. 28-03
 • Edison Rijna benoemd tot speciaal gezant
  Staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de heer E.E. (Edison) Rijna benoemd tot speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns Amerika. De heer Rijna start op 18 april 2023 in zijn nieuwe functie en zal gelijktijdig terugtreden als gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire. 27-03
 • minister-president Rutte ontvangt Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement
  Op vrijdag 31 maart ontvangt minister-president Rutte de voorzitter van het Europees Parlement, mevrouw Roberta Metsola, op het ministerie van Algemene Zaken. 27-03

Welkom op het rijksinkoopnet, het portaal voor leveranciers van Rijks en overheidsinstanties

Het rijksinkoopnet bied de mogelijkheid voor onder andere inkopers van overheids- en semioverheidsinstellingen op een gedegen en vertrouwde manier hun juiste leveranciers te vinden.

Het rijksinkoopnet werkt vanuit een aantal belangrijke basis principes, samenwerking in combinatie met de praktijk, doormiddel van deze combinatie weet je als inkoper dat je altijd de juiste leveranciers kunt vinden.

Inkopers van overheidsinstanties kunnen zich meer inlezen over de inkooppraktijk https://www.pianoo.nl/ PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Ook kunnen leveranciers welke werken voor de overheid, o.a. Ministeries, Provincies, Gewesten, Gemeenten, Waterschappen Rijkswaterstaat, Politiekorpsen, Brandweerkorpsen, Belastingdiensten, de Europese Unie en andere nationale en internationale organisaties terecht op https://www.rijksoverheid.nl/

Het rijksinkoopnet zorgt dat vele nieuwsbronnen voor inkopers van o.a. overheidsinstellingen altijd actueel en gekoppeld zijn.

meer nieuws

27-03-2023 | Statiegeld op blik vanaf 1 april
27-03-2023 | De asielinstroom van week 12 bedroeg ongeveer 800
27-03-2023 | Meer geld voor goed leren lezen, schrijven en rekenen
24-03-2023 | VN-waterconferentie afgerond: nu tijd voor actie
24-03-2023 | Kwartiermaker Integraal Zorgakkoord benoemd
24-03-2023 | Benoeming procureur-generaal
24-03-2023 | Herstel bibliothekennetwerk van start
23-03-2023 | Nederland richt nieuw samenwerkingsverband op over water
23-03-2023 | Kabinet zet volgende stap in klimaatbestendig bouwen
22-03-2023 | De meerderheid van de Nederlanders ziet seksueel grensoverschrijdend gedrag als een groot probleem dat harder moet worden aangepakt.
22-03-2023 | Kabinetsdelegatie ontvangt Duitse regering voor regeringsconsultaties
22-03-2023 | Negen gemeenten krijgen 18 miljoen euro voor aanpak winkelgebieden
21-03-2023 | Minister-president Rutte ontvangt president Chaves van Costa Rica
21-03-2023 | Eerste Kamer neemt Wet digitale overheid aan
21-03-2023 | Wetsvoorstel dubbele achternaam aangenomen
21-03-2023 | Opvolging van het rapport ‘Racisme bij Buitenlandse Zaken’
21-03-2023 | Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel goed verhuurderschap
21-03-2023 | Kabinet ontraadt gebruik spionagegevoelige apps voor ambtenaren Rijksoverheid
21-03-2023 | Gemeenten krijgen 17,5 miljoen voor bevorderen maatschappelijke participatie
20-03-2023 | Hoofdkantoor NAVO Innovatiefonds komt in Nederland
20-03-2023 | EU gaat gezamenlijk munitie inkopen voor Oekraïne
20-03-2023 | Gemeenten krijgen meer grip op tijdelijke huurcontracten
20-03-2023 | Nederland en Aruba organiseren Klimaatconferentie op Aruba
20-03-2023 | Kabinet wil inwoners meer betrekken bij maatschappelijke opgaven
20-03-2023 | Extra Nederlandse steun aan Internationaal Strafhof
20-03-2023 | Ondernemers kunnen vanaf dinsdag 21 maart TEK-regeling aanvragen
20-03-2023 | Windpark boven Groningen beoogd als ’s werelds grootste waterstof op zee productie in 2031
20-03-2023 | Nederland reserveert 10 miljoen euro voor wederopbouw Turkije
20-03-2023 | De asielinstroom van week 11 bedroeg ongeveer 800
20-03-2023 | Staat van het Bestuur 2022: blijven werken aan een sterk openbaar bestuur

Nieuws

 • Resultaten depositiemeting RIVM in IJmondregio
  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de aanwezigheid van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen in neergedaald stof in de IJmond-regio. Dit is de omgeving rondom Tata Steel. 28-03
 • Geneesmiddel Trodelvy niet in basispakket
  Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zal het geneesmiddel Trodelvy voor triple-negatieve borstkanker niet opnemen in het basispakket verzekerde zorg. De prijs die de leverancier vraagt voor het middel staat volgens het advies van het Zorginstituut niet in verhouding tot de gezondheidswinst die het oplevert; daarvoor is een korting van 75% nodig. De leverancier is niet bereid gebleken om deze korting te bieden. 28-03
 • Meer ademruimte voor studenten, docenten en onderzoekers: veel belangstelling voor slimmer inrichten van het collegejaar
  Er is veel belangstelling voor pilots voor een ‘slimmer collegejaar’. Deze moeten studenten, docenten en onderzoekers meer rust en ruimte bieden gedurende het studiejaar. Vijftien onderwijsinstellingen gaan aan de slag met het slimmer inrichten van bestaande onderwijsactiviteiten en het op verantwoorde wijze verminderen van het aantal weken met onderwijs en/of tentamens. Vandaag is de landelijke start bij de Universiteit van Amsterdam. 28-03
 • Edison Rijna benoemd tot speciaal gezant
  Staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de heer E.E. (Edison) Rijna benoemd tot speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns Amerika. De heer Rijna start op 18 april 2023 in zijn nieuwe functie en zal gelijktijdig terugtreden als gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire. 27-03
 • minister-president Rutte ontvangt Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement
  Op vrijdag 31 maart ontvangt minister-president Rutte de voorzitter van het Europees Parlement, mevrouw Roberta Metsola, op het ministerie van Algemene Zaken. 27-03
Leeg