Leeg

Nieuws

 • Versneld extra vaccins voor ziekenhuispersoneel
  Ziekenhuispersoneel dat in direct contact staat met patiënten krijgen versneld extra vaccins. Dat hebben de ministers Hugo de Jonge (VWS) en Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) vanavond besloten, na overleg met Ernst Kuipers (voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Ad Melkert (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen). Het gaat om zorgmedewerkers in de ziekenhuizen met direct contact met patiënten die daardoor risico lopen op besmetting. Door de toenemende druk op de ziekenhuizen door de derde golf kunnen de ziekenhuizen zich geen uitval door ziekte veroorloven. De komende weken zijn cruciaal. 10-04
 • Overname Sandd door PostNL noodzaak voor continuïteit postbezorging
  Het toestaan van de overname van Sandd door PostNL is noodzakelijk, omdat er anders een onaanvaardbaar hoog risico ontstaat voor de levensvatbaarheid en betaalbaarheid van de postbezorging in Nederland. Dat staat in een nieuw en uitgebreider gemotiveerd besluit van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) waarin vandaag met terugwerkende kracht een vergunning voor deze overname wordt verleend. Aan de toestemming zitten bovendien aangescherpte voorwaarden verbonden. 09-04
 • Extra impuls van 1,35 miljard euro voor innovatie vanuit Nationaal Groeifonds
  Voor kunstmatige intelligentie, regeneratieve geneeskunde, infrastructuur voor gezondheidsdata, quantumtechnologie en waterstof/groene chemie komt vanuit het Nationaal Groeifonds 1,35 miljard euro beschikbaar. Het gaat om de bekostiging van 5 voorstellen (toekenning en reservering) voor onderzoek en innovatie die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden heeft ingediend. 09-04
 • Openbaarmaking agenda en besluitenlijst ministerraad
  De ministerraad heeft er op voorstel van minister-president Rutte mee ingestemd de agenda van de ministerraad bij aanvang van de vergadering, na vaststelling van deze agenda, openbaar te maken. 09-04
 • Kabinet trekt 646 miljoen euro uit voor economische groei
  Een investering van 646 miljoen euro en een reservering van 3,5 miljard euro in tien projecten moet zorgen voor meer economische groei in Nederland. Het kabinet wil dit geld uit het Nationaal Groeifonds onder meer steken in groene waterstof, innovatief en toekomstbestendig onderwijs en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Hiermee neemt het kabinet het advies van de onafhankelijke beoordelingsadviescommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem volledig over. Dat hebben minister Van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) en minister Hoekstra (Financiën) bekendgemaakt.  09-04

Welkom op het rijksinkoopnet, het portaal voor leveranciers van Rijks en overheidsinstanties

Het rijksinkoopnet bied de mogelijkheid voor onder andere inkopers van overheids- en semioverheidsinstellingen op een gedegen en vertrouwde manier hun juiste leveranciers te vinden.

Het rijksinkoopnet werkt vanuit een aantal belangrijke basis principes, samenwerking in combinatie met de praktijk, doormiddel van deze combinatie weet je als inkoper dat je altijd de juiste leveranciers kunt vinden.

Inkopers van overheidsinstanties kunnen zich meer inlezen over de inkooppraktijk https://www.pianoo.nl/ PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Ook kunnen leveranciers welke werken voor de overheid, o.a. Ministeries, Provincies, Gewesten, Gemeenten, Waterschappen Rijkswaterstaat, Politiekorpsen, Brandweerkorpsen, Belastingdiensten, de Europese Unie en andere nationale en internationale organisaties terecht op https://www.rijksoverheid.nl/

Het rijksinkoopnet zorgt dat vele nieuwsbronnen voor inkopers van o.a. overheidsinstellingen altijd actueel en gekoppeld zijn.

meer nieuws

08-04-2021 | Prikken met AstraZeneca voor mensen van 60 jaar en ouder gaat door
08-04-2021 | Bouwen met reststromen uit de landbouw, tuinbouw en natuur
08-04-2021 | Minder scholen gesloten dan in december
08-04-2021 | Bijna 7 miljoen aangiftes binnen, eerste mensen krijgen snel duidelijkheid
08-04-2021 | Onderzoek rioolwater wordt uitgebreid en verlengd
07-04-2021 | Vaccineren maakt versoepelingen in verpleeghuizen mogelijk
07-04-2021 | Campagne wijst ondernemers op groeikansen door vastleggen intellectueel eigendom
07-04-2021 | Wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide gaat definitief door
06-04-2021 | Versteviging van de onafhankelijke positie van deurwaarders
06-04-2021 | Kabinet start pilots toegangstesten
06-04-2021 | Nieuwe burgemeester op Vlieland
06-04-2021 | De asielinstroom van week 13 bedroeg ongeveer 400
04-04-2021 | Verpleegkundigen en artsen op weg naar Curaçao
03-04-2021 | Regeringscommissaris van Sint Eustatius Marnix van Rij legt functie neer
02-04-2021 | Nieuwe pauze vaccinatie met AstraZeneca: uit voorzorg geen prikken voor mensen tot 60 jaar
02-04-2021 | Meer bescherming tegen piraterij voor koopvaardijschepen
01-04-2021 | Schrappen kennis- en ervaringstoets bij verduurzamingshypotheek
01-04-2021 | EU stemt in met rol online verhuurplatforms in aanpak toeristische verhuur
01-04-2021 | Verruiming budget door populariteit isolatiemaatregelen
01-04-2021 | Wet Kansspelen op afstand treedt in werking
01-04-2021 | 2,5 miljoen voor verplaatsing goederenvervoer naar water en spoor
31-03-2021 | Nieuwe subsidie voor betere zorg, meer tijd en werkplezier in wijkverpleging
31-03-2021 | Veiligheid kinderen in Caribisch Nederland beter geregeld
31-03-2021 | Ombuigings- en intensiveringslijst 2021
31-03-2021 | Eerste zelftesten beschikbaar bij apotheken
31-03-2021 | Startschot Taskforce Onze hulpverleners veilig
30-03-2021 | Benoeming voorzitter commissie Nationaal Groeifonds
30-03-2021 | CBG overzicht geneesmiddelen ‘Wisselen ongewenst’ beschikbaar
30-03-2021 | Ministeries en VNG zetten scenario voor de toekomst van de kind- en gezinsbescherming neer
30-03-2021 | Tata Steel maakt grote verduurzamingsslag

Nieuws

 • Versneld extra vaccins voor ziekenhuispersoneel
  Ziekenhuispersoneel dat in direct contact staat met patiënten krijgen versneld extra vaccins. Dat hebben de ministers Hugo de Jonge (VWS) en Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) vanavond besloten, na overleg met Ernst Kuipers (voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Ad Melkert (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen). Het gaat om zorgmedewerkers in de ziekenhuizen met direct contact met patiënten die daardoor risico lopen op besmetting. Door de toenemende druk op de ziekenhuizen door de derde golf kunnen de ziekenhuizen zich geen uitval door ziekte veroorloven. De komende weken zijn cruciaal. 10-04
 • Overname Sandd door PostNL noodzaak voor continuïteit postbezorging
  Het toestaan van de overname van Sandd door PostNL is noodzakelijk, omdat er anders een onaanvaardbaar hoog risico ontstaat voor de levensvatbaarheid en betaalbaarheid van de postbezorging in Nederland. Dat staat in een nieuw en uitgebreider gemotiveerd besluit van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) waarin vandaag met terugwerkende kracht een vergunning voor deze overname wordt verleend. Aan de toestemming zitten bovendien aangescherpte voorwaarden verbonden. 09-04
 • Extra impuls van 1,35 miljard euro voor innovatie vanuit Nationaal Groeifonds
  Voor kunstmatige intelligentie, regeneratieve geneeskunde, infrastructuur voor gezondheidsdata, quantumtechnologie en waterstof/groene chemie komt vanuit het Nationaal Groeifonds 1,35 miljard euro beschikbaar. Het gaat om de bekostiging van 5 voorstellen (toekenning en reservering) voor onderzoek en innovatie die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden heeft ingediend. 09-04
 • Openbaarmaking agenda en besluitenlijst ministerraad
  De ministerraad heeft er op voorstel van minister-president Rutte mee ingestemd de agenda van de ministerraad bij aanvang van de vergadering, na vaststelling van deze agenda, openbaar te maken. 09-04
 • Kabinet trekt 646 miljoen euro uit voor economische groei
  Een investering van 646 miljoen euro en een reservering van 3,5 miljard euro in tien projecten moet zorgen voor meer economische groei in Nederland. Het kabinet wil dit geld uit het Nationaal Groeifonds onder meer steken in groene waterstof, innovatief en toekomstbestendig onderwijs en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Hiermee neemt het kabinet het advies van de onafhankelijke beoordelingsadviescommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem volledig over. Dat hebben minister Van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) en minister Hoekstra (Financiën) bekendgemaakt.  09-04
Leeg