Leeg

Nieuws

 • Brede steun in de Tweede Kamer voor steun- en herstelpakket
  Het steun- en herstelpakket dat 1 oktober van start gaat, krijgt brede steun in de Tweede Kamer. Het pakket regelt onder andere de verlenging van de steunmaatregelen voor banen en economie en bevat een sociaal pakket van € 1,4 miljard voor begeleiding naar werk, scholing, de bestrijding van schuldenproblematiek en de bestrijding van jeugdwerkloosheid. 29-09
 • Ondernemers krijgen langer tijd om belastingschuld door corona af te lossen
  Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen nu 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen. Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, hun uitstel nog verlengen tot 1 januari. 29-09
 • Duidelijkheid voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag
  Ouders die gedupeerd zijn door de problemen met kinderopvangtoeslag, krijgen duidelijkheid over wanneer ze geholpen worden. Tot nog toe hebben 8.300 gedupeerde ouders zich gemeld bij de Toeslagen. Een groep van ongeveer 250 ouders in acute problemen en in zeer schrijnende situaties wordt voor het einde van het jaar geholpen. Daar is de herstelorganisatie van Toeslagen inmiddels mee gestart. 29-09
 • Nieuwe voorzitter Huurcommissie
  Per 1 oktober start de heer dr. J.W.A. van Dijk (Asje) als voorzitter van het bestuur bij de Huurcommissie. Hiermee volgt hij de heer drs. R.J.T. van Lint (Rob) op, die vijf maanden interim-voorzitter is geweest. 29-09
 • Alle sigaretten en shag vanaf 1 oktober in donkergroen-bruine verpakking
  Vanaf 1 oktober worden sigaretten en shag in een neutrale verpakking verkocht. Tabaksverkopers mogen oude voorraad uitverkopen, maar alle nieuw geleverde rookwaar moet wettelijk verplicht op dezelfde manier zijn verpakt. Op de donkergroen-bruine pakjes mag naast de gebruikelijke waarschuwende teksten en afschrikwekkende foto’s alleen nog de naam van de fabrikant en informatie over de soort sigaret staan in een standaard lettertype. 29-09

Welkom op het rijksinkoopnet, het portaal voor leveranciers van Rijks en overheidsinstanties

Het rijksinkoopnet bied de mogelijkheid voor onder andere inkopers van overheids- en semioverheidsinstellingen op een gedegen en vertrouwde manier hun juiste leveranciers te vinden.

Het rijksinkoopnet werkt vanuit een aantal belangrijke basis principes, samenwerking in combinatie met de praktijk, doormiddel van deze combinatie weet je als inkoper dat je altijd de juiste leveranciers kunt vinden.

Inkopers van overheidsinstanties kunnen zich meer inlezen over de inkooppraktijk https://www.pianoo.nl/ PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Ook kunnen leveranciers welke werken voor de overheid, o.a. Ministeries, Provincies, Gewesten, Gemeenten, Waterschappen Rijkswaterstaat, Politiekorpsen, Brandweerkorpsen, Belastingdiensten, de Europese Unie en andere nationale en internationale organisaties terecht op https://www.rijksoverheid.nl/

Het rijksinkoopnet zorgt dat vele nieuwsbronnen voor inkopers van o.a. overheidsinstellingen altijd actueel en gekoppeld zijn.

meer nieuws

28-09-2020 | Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen
28-09-2020 | Belastingdienst en gemeenten helpen samen getroffen toeslagouders
28-09-2020 | Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao rijksambtenaren
28-09-2020 | Samen aan de slag voor een trendbreuk in gewasbescherming
28-09-2020 | Stapsgewijs naar aardgasvrije wijken
28-09-2020 | Extra geld voor versterken gemeentelijke aanpak schulden en armoede
25-09-2020 | Meer regio’s met maatregelen om het coronavirus in te dammen
25-09-2020 | Kabinet komt tegemoet aan wens Tweede Kamer handhaving Coronamaatregelen
25-09-2020 | Herschikking takenpakket bewindspersonen ministerie van VWS
25-09-2020 | Internetconsultatie aanvullende bronbelasting op dividendstromen van start
24-09-2020 | Overeenkomst VNG en staatssecretaris Van Huffelen over hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag
24-09-2020 | Van Ark: structureel 10 miljoen extra voor kraamzorg
24-09-2020 | Op weg naar nieuw milieubeleid: schade voorkomen
24-09-2020 | Kabinet versterkt onderzoeksfaciliteiten gericht op energietransitie
24-09-2020 | Sociaal pakket geeft mensen zekerheid dat ze geholpen worden
23-09-2020 | Hogere straf voor doodslag
23-09-2020 | Kernenergie als optie voor energiemix
22-09-2020 | Ambtelijk Financiën publiceert ter voorbereiding op de verkiezingen de Ombuigings- en Intensiveringlijst
22-09-2020 | De asielinstroom van week 38 bedroeg ongeveer 400
22-09-2020 | Minister Van Ark: eind aan collectiviteitskorting basiszorgverzekering
21-09-2020 | Regionale werkgeversservicepunten helpen ‘werkgever anno nu’ vooruit
21-09-2020 | Gaskraan Groningen verder dicht
21-09-2020 | Start testen met voorrang voor zorg- en onderwijspersoneel
18-09-2020 | Nieuwe regionale maatregelen om het virus in te dammen
18-09-2020 | Aart Jochem eerste CISO Rijk
18-09-2020 | Ministerraad stemt in met vijftal gemeentelijke herindelingen
18-09-2020 | Nederland stelt Syrië aansprakelijk voor grove mensenrechtenschendingen
18-09-2020 | Vanaf 21 september met voorrang testen mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel
17-09-2020 | Koning, Koningin Máxima en minister-president nemen deel aan digitale 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
17-09-2020 | Week van de Starter: betere informatiepositie voor starters op de woningmarkt

Nieuws

 • Brede steun in de Tweede Kamer voor steun- en herstelpakket
  Het steun- en herstelpakket dat 1 oktober van start gaat, krijgt brede steun in de Tweede Kamer. Het pakket regelt onder andere de verlenging van de steunmaatregelen voor banen en economie en bevat een sociaal pakket van € 1,4 miljard voor begeleiding naar werk, scholing, de bestrijding van schuldenproblematiek en de bestrijding van jeugdwerkloosheid. 29-09
 • Ondernemers krijgen langer tijd om belastingschuld door corona af te lossen
  Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen nu 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen. Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, hun uitstel nog verlengen tot 1 januari. 29-09
 • Duidelijkheid voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag
  Ouders die gedupeerd zijn door de problemen met kinderopvangtoeslag, krijgen duidelijkheid over wanneer ze geholpen worden. Tot nog toe hebben 8.300 gedupeerde ouders zich gemeld bij de Toeslagen. Een groep van ongeveer 250 ouders in acute problemen en in zeer schrijnende situaties wordt voor het einde van het jaar geholpen. Daar is de herstelorganisatie van Toeslagen inmiddels mee gestart. 29-09
 • Nieuwe voorzitter Huurcommissie
  Per 1 oktober start de heer dr. J.W.A. van Dijk (Asje) als voorzitter van het bestuur bij de Huurcommissie. Hiermee volgt hij de heer drs. R.J.T. van Lint (Rob) op, die vijf maanden interim-voorzitter is geweest. 29-09
 • Alle sigaretten en shag vanaf 1 oktober in donkergroen-bruine verpakking
  Vanaf 1 oktober worden sigaretten en shag in een neutrale verpakking verkocht. Tabaksverkopers mogen oude voorraad uitverkopen, maar alle nieuw geleverde rookwaar moet wettelijk verplicht op dezelfde manier zijn verpakt. Op de donkergroen-bruine pakjes mag naast de gebruikelijke waarschuwende teksten en afschrikwekkende foto’s alleen nog de naam van de fabrikant en informatie over de soort sigaret staan in een standaard lettertype. 29-09
Leeg