Leeg

Staat van het Bestuur 2022: blijven werken aan een sterk openbaar bestuur


In het openbaar bestuur werken gedreven mensen, maar het verloop is groot. En inwoners staan positief tegenover meer burgerparticipatie, maar er wordt in de praktijk weinig gebruik van gemaakt. Dit zijn enkele inzichten uit het vandaag verschenen rapport De Staat van het Bestuur 2022. De Staat van het Bestuur is een tweejaarlijks trendrapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over hoe het met gemeenten, provincies en waterschappen gaat, wat inwoners daarvan merken, en welke beleidsplannen er zijn die bijdragen aan een sterk openbaar bestuur.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg