Leeg

Prioriteringskader uitbreidingen stroomnet gereed


Het kabinet presenteert vandaag een aanvullend prioriteringskader voor investeringen in de uitbreiding van het stroomnet. Met dit afwegingskader krijgen uitbreidingen met grote maatschappelijke impact meer prioriteit in de investeringsplannen van netbeheerders en realisatie van projecten door overheden. Daarmee wil de overheid zorgen dat energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de energietransitie, zoals de aansluiting van windparken op zee en grote netuitbreidingen voor de verduurzaming van de industrie en van woningen, op hoog tempo door kunnen gaan.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg