Leeg

Kabinet wil inwoners meer betrekken bij maatschappelijke opgaven


De komende tijd wil het kabinet onderzoeken hoe mensen meer betrokken kunnen worden bij maatschappelijke opgaven. In een brief aan de Tweede Kamer schetst minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de aanpak om inwoners meer invloed te geven. Zo wordt bijvoorbeeld deze kabinetsperiode op het thema klimaat en energie bekeken hoe inwoners meer zeggenschap kunnen krijgen, o.a. via een burgerforum. Ook lanceert het ministerie van BZK dit jaar de monitor burgerparticipatie waarin voorbeelden en ervaringen van overheden op decentraal niveau met het betrekken van inwoners in kaart worden gebracht.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg