Leeg

Gelijkebehandelingswetgeving wordt ingevoerd in Bonaire, Saba en St. Eustatius


De minister van BZK heeft besloten om de gelijkebehandelingswetgeving, zoals de Algemene wet gelijke behandeling, in te voeren in Bonaire, Saba en St. Eustatius, de Caribische delen van Nederland. Het besluit is in lijn met de Verkenning die de minister en de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering vorige week ontvingen van een externe adviescommissie en kan op brede steun rekenen. De bestuurscolleges van Bonaire, Saba en St. Eustatius hebben eerder aangedrongen op spoedige invoering en uitvoering van de gelijkebehandelingswetten.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg