Leeg

Voortzetting Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting


Eind mei 2022 is de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting geïnstalleerd door Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, met als doel om tot en met 2024 37.500 flexwoningen te realiseren. In 2022 is een aantal eerste en belangrijke mijlpalen gerealiseerd. In 2023 wordt de samenwerking voortgezet, zoals vermeld in de Staatcourant. 
Lees Meer

meer nieuws

Leeg