Leeg

Weerwind scherpt vernieuwing stelsel rechtsbijstand aan


Minister Weerwind (Rechtsbescherming) wil dat mensen die hun recht zoeken en daarbij in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand de best mogelijke juridische ondersteuning krijgen. Vandaag én in de toekomst. Om dat te bereiken past Weerwind de lopende stelselvernieuwing rechtsbijstand op onderdelen aan.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg