Leeg

Benoeming voorzitter Wetenschappelijke Klimaatraad


De ministerraad heeft op voordracht van minister Jetten voor Klimaat en Energie besloten prof. dr. ing. Jan Willem Erisman per 1 maart 2023 te benoemen als voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR). Deze onafhankelijke adviesraad gaat het kabinet adviseren over het klimaatbeleid. De heer Erisman is het eerste lid van de adviesraad dat is benoemd. De werving van de overige leden van de WKR is momenteel in volle gang.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg