Leeg

Beoordelingskader impactvolle transformaties klaar voor gebruik


Najaar 2022 ondertekenden partijen uit de hele zorg het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het doel is passende zorg: zorg die betaalbaar en toegankelijk is, ook in de toekomst. Dat lukt alleen als de zorg ingrijpend verandert. Voor deze veranderingen, of ‘impactvolle transformaties’, stelt VWS 2,8 miljard euro transformatiemiddelen beschikbaar. Dat geld wordt niet zomaar verdeeld. De IZA-partijen maakten een beoordelingskader om transformatieplannen te beoordelen. Dat kader is nu klaar. Een belangrijke mijlpaal op weg naar passende zorg!
Lees Meer

meer nieuws

Leeg