Leeg

Afspraken met Dow over minder CO2-uitstoot


Dow Terneuzen wil in 2030 1,7 megaton minder CO2 uitstoten en reduceert daarmee 8% van de totale industriedoelstelling uit het coalitieakkoord. Het bedrijf uit Terneuzen hoort bij de 20 grootste industriële uitstoters van CO2. Dow stelt ook ambities op om de leefomgeving verder te verbeteren. Deze intenties zijn in de intentieverklaring (Expression of Principles) opgenomen die vandaag werd ondertekend door de provincie Zeeland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Dow Benelux. De verklaring is een belangrijke stap richting de maatwerkafspraak tussen de overheid en Dow.  
Lees Meer

meer nieuws

Leeg