Leeg

Emancipatie een opdracht voor ons allemaal


De tijd waarin het initiatief voor emancipatie vooral werd gelegd bij achtergestelde groepen die geëmancipeerd moeten worden ligt achter ons. Je kunt jezelf niet emanciperen. Je moet de gelijke waardering en ruimte ook krijgen van anderen. Dat vraagt om gedragsverandering en een cultuuromslag breed in de samenleving, kortom een opdracht aan ons allemaal. Het kabinet neemt zijn verantwoordelijkheid om een samenleving te creëren waarin ruimte is voor iedereen. Daarom komt minister Dijkgraaf als coördinerend minister van Emancipatie met de nieuwe Emancipatienota 2022-2025, waarin een actief emancipatie- en antidiscriminatiebeleid voorop staat.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg