Leeg

Eerste 60 miljoen euro voor taakverdeling, profilering en samenwerking in onderzoek en onderwijs


Minister Dijkgraaf (OCW) geeft dit jaar nog 60 miljoen euro uit voor de eerste ronde van sectorplannen. Universiteiten en umc’s gaan met dit geld starten met meer samenwerking binnen de verschillende sectoren in de wetenschap. Met deze sectorplannen hebben instellingen scherpe keuzes en goede afspraken gemaakt over welke kansen en knelpunten zij in gezamenlijkheid gaan aanvliegen. Dat draagt bij aan het versterken van het Nederlandse onderzoek en onderwijs op het hoogste niveau. De toekenning van deze eerste 60 miljoen euro is besloten op basis van het positieve advies van de Nationale Commissie Sectorplannen (NCSP). Eerder is al aangekondigd dat er in totaal 200 miljoen euro structureel per jaar geïnvesteerd gaat worden in de sectorplannen: het tweede deel van de toekenning (140 miljoen euro) volgt in het voorjaar 2023. 
Lees Meer

meer nieuws

Leeg