Leeg

Cijfer telt niet mee bij staatsexamens


Wie via het staatsexamen een diploma wil halen, wordt komend jaar extra gecompenseerd voor de gevolgen van corona op het onderwijs. Deze groep mag een ongunstig cijfer wegstrepen, als je dan je diploma kunt halen. Eerder mochten reguliere examenscholieren dat ook al.  Daarnaast wordt er een extra herkansing aangeboden. Dat schrijft minister Dennis Wiersma in een Kamerbrief naar aanleiding van moties uit de Tweede Kamer.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg