Leeg

413 miljoen voor ondersteuning kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en voedselhulp


Nederland krijgt de komende jaren ruim 400 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds voor de ondersteuning van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en het tegengaan van armoede. De Europese Commissie heeft het programma van Nederland goedgekeurd.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg