Leeg

Beveiliging en beheer programmatuur verkiezingsuitslagen naar Kiesraad


De Kiesraad wordt verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van de programmatuur die wordt gebruikt ter ondersteuning van het berekenen en vaststellen van verkiezingsuitslagen. Dat staat in het wetsvoorstel Programmatuur verkiezingsuitslagen dat minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot vandaag heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook wordt het gebruik van de programmatuur die door de Kiesraad ter beschikking wordt gesteld verplicht. Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en vereisten rond de uitslagprogrammatuur, draagt bij aan een betrouwbare en efficiënte vaststelling van de verkiezingsuitslag.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg