Leeg

Nieuwe afspraken voor verbetering gezondheidszorg in Caribisch deel Koninkrijk


Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland hebben ontzettend intensief samengewerkt om zo goed mogelijk het hoofd te bieden aan de corona pandemie in het Caribisch gebied. Die ervaringen in crisistijd hebben extra duidelijk gemaakt hoe belangrijk goede samenwerking is voor verbetering van de gezondheidszorg voor inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk. De vier landen hebben deze week op Aruba afspraken gemaakt om in de komende periode nieuwe stappen te zetten. De afspraken gaan onder andere over het verbeteren van pandemische paraatheid in de Caribische regio, samenwerking in crisissituaties zoals bij orkanen, preventiebeleid zoals het tegengaan van overgewicht en ook betere ziekenhuissamenwerking, zodat de zorgkwaliteit verbeterd kan worden en bijvoorbeeld verplegend personeel gezamenlijk kan worden opgeleid.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg