Leeg

Vormgeving tegemoetkoming FSV naar Tweede Kamer


Het kabinet wil groepen burgers en ondernemers tegemoet komen die nadelige gevolgen hebben ondervonden van de Fraude signalering voorziening (FSV). Daarom presenteert verantwoordelijk staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst zijn denkrichting over hoe hij mensen tegemoet wil komen die schade hebben geleden door registratie in de FSV. In de komende maanden wordt verder in deze voorstellen gewerkt aan de juridische basis, de uitvoeringsconsequenties en de financiële gevolgen. Daarna zal definitieve besluitvorming, in samenspraak met de Tweede Kamer, plaatsvinden. Dat staat in de ‘Vormgevingsbrief Tegemoetkoming FSV’ die na afloop van de ministerraad aan de Kamer wordt gezonden en waarover na het zomerreces wordt gedebatteerd.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg