Leeg

Adviesrapport over Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) naar Tweede Kamer


Nederland telt een groot aantal organisaties die bijdragen aan het algemeen nut, waarvan er zo’n 45.000 bij de Belastingdienst geregistreerd zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit zijn bijvoorbeeld organisaties als goede doelen, culturele instellingen, kerken en andere religieuze instellingen. Op verzoek van het vorige kabinet is door een commissie onderzocht welke veranderingen in de regels voor ANBI’s en het toezicht hierop ervoor kunnen zorgen dat deze instellingen gedrag vertonen dat past bij algemeen gangbare waarden en normen. Dit rapport is vandaag door staatssecretaris Van Rij naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg