Leeg

Voorjaarsnota 2022: nieuwe uitgaven defensie en sociale zekerheid


De defensie-uitgaven gaan in 2024 en 2025 naar 2% van het bruto binnenlands product, om te voldoen aan de NAVO-norm. Het kabinet wil het wettelijke minimumloon met 7,5% verhogen in drie jaarlijkse stappen vanaf 2023. Dat is een jaar eerder dan in het coalitieakkoord was afgesproken. De hoogte van de AOW gaat meestijgen met dezelfde stappen. Mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de belasting op spaargeld krijgen rechtsherstel. Deze nieuwe uitgaven worden structureel gedekt. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota waar de ministerraad mee heeft ingestemd. Minister Kaag van Financiën heeft de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg