Leeg

Verbeteringen VWS in financieel beheer coronacrisis


Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2021 verbeteringen doorgevoerd in haar financieel beheer. Ondanks een stijging in de corona-gerelateerde uitgaven en verplichtingen in 2021, nam het aantal tekortkomingen met betrekking tot onrechtmatigheid af. Een concreet resultaat is dat afgelopen jaar in vrijwel alle gevallen (98%) het parlement tijdig geïnformeerd werd over de corona-uitgaven. In 2020 ging het om circa 50% van de gevallen. Dit staat in de tweede voortgangsrapportage verbetering financieel beheer die minister Ernst Kuipers (VWS) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg