Leeg

Verplichting certificatie installateurs en accreditatie certificerende instellingen verschoven naar 1 januari 2023


Op 1 oktober 2020 is het wettelijk stelsel in werking getreden om de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties te verbeteren. Dit stelsel is na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opgesteld en is bedoeld om het aantal incidenten met koolmonoxide terug te brengen. Uit onderzoek van de Onderzoeksraad bleek namelijk dat werkzaamheden aan deze installaties vaak niet goed worden uitgevoerd waardoor koolmonoxide in woningen vrij kan komen met alle mogelijke risico’s van dien.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg