Leeg

Corona drukt stempel op Najaarsnota 2021


De overheidsfinanciën staan nog volop in het teken van de coronabestrijding. Enerzijds hebben de uitgaven zich positiever ontwikkeld sinds Prinsjesdag, anderzijds zijn er miljarden beschikbaar gesteld voor een nieuw steunpakket. Verder valt op dat de belastinginkomsten hoger zijn en is het begrotingstekort lager dan vermeld in de Miljoenennota. Het EMU-saldo in 2021 komt uit op -5,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in plaats van -6 procent. De EMU-schuld komt uit op 56,4 procent van het bbp in plaats van 57,8 procent. Dit staat in de Najaarsnota die minister Hoekstra van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg