Leeg

Minister Blok stemt niet in met nieuwe gasvelden bij Tietjerksteradeel


De bestaande winning van gas uit de gasvelden bij Tietjerksteradeel mag tot en met 2030 doorgaan. Voorwaarde is wel dat de bodembeweging niet toeneemt ten opzichte van de huidige verwachting. De minister stemt niet in met gaswinning uit nieuwe velden bij Tietjerksteradeel. Dat staat in het ontwerpbesluit, dat tot begin december ter inzage ligt.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg