Leeg

Agro-Nutri Monitor 2021: stimuleren consumentenvraag cruciaal voor omschakeling naar duurzaam boeren


De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de tweede Agro-Nutri Monitor uitgebracht. De monitor laat zien dat de meeste biologische producenten hun hogere productiekosten vergoed krijgen door hogere prijzen. De ACM constateert in de monitor dat de grootste belemmering voor de transitie naar meer duurzame landbouw de nog geringe consumentenvraag naar duurzaam eten en drinken is. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft haar appreciatie van de monitor vandaag met de Tweede Kamer gedeeld.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg