Leeg

Stevig maatregelenpakket nodig voor verbetering waterkwaliteit


Om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren, is een stevig maatregelenpakket voorgesteld voor de landbouw voor de periode 2022 – 2025. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag aan de Tweede Kamer, mede namens de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het maatregelenpakket zoals voorgesteld in het ontwerp ‘7e actieprogramma Nitraatrichtlijn’ is een mix van faciliteren en verplichten, waaronder het verplichten van duurzame bouwplannen waarin er meer geroteerd wordt met rustgewassen en vanggewassen meer worden toegepast.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg