Leeg

Herinnering indiening Beeld van de Uitvoering 2020


Normaal gesproken moet het College van B&W voor 1 maart 2021 het Beeld van de Uitvoering over 2020 in het kader van de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004, de WWIK (alleen baten) en de Tozo indienen bij de minister van SZW. De gevraagde financiƫle informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2020 en vergt geen controleverklaring van uw accountant.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg