Leeg

Marije Beens directeur-generaal Agro bij LNV


Drs. M.C. (Marije) Beens wordt directeur-generaal Agro bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 december.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg