Leeg

Stapsgewijs naar aardgasvrije wijken


Vandaag stuurde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de brief over de voortgang van het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving naar de Tweede Kamer. De brief geeft een breed beeld van wat er het afgelopen jaar is gedaan door de verschillende partners van het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Ook reageert de minister op de reflectie van de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde omgeving, Maarten van Poelgeest, die in kaart heeft gebracht welke knelpunten er zijn en welke verbeteringen in de gekozen aanpak mogelijk zijn.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg