Leeg

Kabinet komt tegemoet aan wens Tweede Kamer handhaving Coronamaatregelen


Sinds de invoering in maart dit jaar van de corona-maatregelen ter bestrijding van COVID-19 is streng handhavingsbeleid gehanteerd in Nederland. Het kabinet achtte dit nodig om de kans op besmetting met het virus zo klein mogelijk te houden.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg