Leeg

Van Ark: situatie inwoners Caribisch Nederland verder verbeteren


Het afgelopen jaar zijn betekenisvolle stappen gezet om de situatie voor de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Tegelijkertijd blijft de opgave groot om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius in de minimale kosten van levensonderhoud kunnen voorzien. Dit geldt in het bijzonder in deze uitzonderlijke tijd die een grote weerslag heeft op de eilanden door het wegvallen van inkomsten uit onder meer het toerisme. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark in haar voortgangsrapportage over Caribisch Nederland.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg