Leeg

623 miljoen euro extra EU-geld voor versterking zes Nederlandse regio’s


De Nederlandse regio’s Groningen-Emmen, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg krijgen tot en met 2027 in totaal 623 miljoen euro extra Europese ondersteuning vanuit het zogenoemde Just Transition Fund (JTF). De EU stelt dit geld beschikbaar aan regio’s met extra uitgagingen als gevolg van  de ambitie om in 2050 voor een klimaatneutrale economie. Het JTF ondersteunt het verduurzamen van de economie en het versterken van de arbeidsmarkt. Het Nederlandse JTF-programma is ingediend door minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
Lees Meer

meer nieuws

Leeg