Leeg

Kabinet neemt regie bij vijf nieuwe energie-infrastructuurprojecten


Het kabinet neemt de regie bij vijf nieuwe energieprojecten van nationaal belang. De nieuwe projecten richten zich vooral op de aanlanding van elektriciteit van windparken op zee en het verder uitbouwen van de infrastructuur voor waterstof. Dit brengt het totaal aantal projecten binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) op 14 projecten. 
Lees Meer

meer nieuws

Leeg