Leeg

Overheden maken impact met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen


Met een feestelijk ondertekenmoment is vandaag het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 van start gegaan. De 64 deelnemers die hun handtekening hebben gezet onder het manifest, zeggen daarmee toe dat ze bij het opdrachtgeven en inkopen oog hebben voor de maatschappelijke impact.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg