Leeg

Actuele situatie in Ter Apel en uitvoering maatregelen doorstroom asielketen


In het aanmeld- en opvangcentrum in Ter Apel is er nog steeds sprake van een onhoudbare situatie. Vrijwel iedere dag verblijven er meer personen dan mogelijk is. Dit was voor het kabinet de reden om op 17 juni de nationale crisisstructuur te activeren. Er is de afgelopen periode veel werk verzet door de veiligheidsregio’s en gemeenten, evenals door alle partners in de migratieketen, om extra crisisnoodopvanglocaties te creëren en daarmee zoveel mogelijk mensen onderdak aan te bieden. Hiermee is de druk op Ter Apel voor de zeer korte termijn verlaagd. 
Lees Meer

meer nieuws

Leeg