Leeg

Openstelling saneringsregeling visserij


De Europese Commissie geeft goedkeuring voor de saneringsregeling visserij. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de regeling in navolging van de goedkeuring definitief vastgesteld. De regeling gaat per 1 september open en wordt maandag 25 juli gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de saneringsregeling is een budget van € 155 miljoen beschikbaar. Voor de sanering worden de middelen van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) ingezet. De BAR is erop gericht om de gevolgen van de Brexit op te vangen. De saneringsregeling is bedoeld voor die ondernemers die geen toekomst meer zien in de visserij. Omdat een groot deel van de Nederlandse visserijsector geraakt wordt door Brexit, zal met deze saneringsronde naar verwachting voor een groot deel al invulling gegeven worden aan de voorgenomen sanering uit de Kottervisie. Minister Staghouwer geeft aan dat sanering geen eenvoudige stap is voor ondernemers. 
Lees Meer

meer nieuws

Leeg