Leeg

Uitbreiding Europese Unielijst met 22 invasieve exoten


De Europese lijst met zorgwekkende invasieve exoten wordt uitgebreid met 22 plant- en diersoorten. Invasieve exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in de Europese Unie voorkomen, maar die door de mens bewust of onbewust naar Europa zijn meegenomen. Doordat hun natuurlijke vijanden hier ontbreken is de kans groot dat deze soorten zich hier vestigen, gaan woekeren en schade veroorzaken aan de Europese natuur. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of economie. Voorbeelden hiervan - die al op de Europese Unielijst staan - zijn de Rode Amerikaanse rivierkreeft en de Grote Waternavel.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg