Leeg

Minister Adriaansens: 30 miljoen euro extra voor digitalisering maakindustrie


Digitalisering stimuleert innovatie, productiviteit en economische groei in de mkb-industrie, maar ook in de voedselproductie en zorg. Daarom gaan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Europese Commissie samen met publiek-private samenwerkingen van provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en ondernemers(organisaties) 30 miljoen euro investeren in vijf Nederlandse European Digital Innovation Hubs (EDIH). Hierin werken zij regionaal samen aan het toepassen van innovatieve technologieën als kunstmatige intelligentie, robotica, 3D-printen, autonome systemen, Internet-of-Things apparaten en cybersecurity in processen en producten.  
Lees Meer

meer nieuws

Leeg