Leeg

Naar een natuurinclusieve samenleving in 2050


Op de Natuurtop is de eerste Agenda Natuurinclusief gepresenteerd. Deze Agenda geeft inzicht in wat er nodig is om een natuurinclusieve samenleving in 2050 te bereiken. In de Agenda Natuurinclusief staan concrete acties gericht op bouw, infrastructuur, energie en landbouw.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg