Leeg

Kabinet keert €218,5 miljoen eerder uit voor energiebesparende maatregelen voor huishoudens


Eind vorig jaar is €150 miljoen vrijgemaakt om huishoudens te helpen bij het verduurzamen van hun woning. In maart is door het kabinet besloten daar €150 miljoen extra bovenop te doen om energiebesparende maatregelen te nemen. Vanwege de urgente problemen die huishoudens op dit moment ervaren door de hoge energieprijzen wil het kabinet dit geld eerder uitkeren aan gemeenten. Dat schrijft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Eerste en Tweede Kamer. Ook wordt er €68,5 miljoen euro van het Nationaal Isolatieprogramma uit 2021 beschikbaar gesteld voor de lokale isolatieaanpak van gemeenten.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg