Leeg

Meer meldingen van discriminatie vanwege coronamaatregelen


Het aantal meldingen en registraties van discriminatie bij antidiscriminatievoorzieningen en de politie is in 2021 voor het derde jaar op rij gestegen. Ook de Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens ontvingen meer meldingen en verzoeken. De toename is grotendeels toe te schrijven aan mensen die zich uitgesloten voelen door de coronamaatregelen. Dat blijkt uit de rapportage Discriminatiecijfers in 2021 die vandaag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. In het rapport zijn alle discriminatiemeldingen en -incidenten opgenomen die door officiële instanties worden geregistreerd.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg