Leeg

Kijk op Europa: Nieuwe reeks aanbevelingen van Nederlanders aan de EU


Wat moet de Europese Unie (EU) volgens Nederlanders doen op het gebied van onder meer klimaat, migratie en gezondheidszorg – en wat niet? Op 14 januari 2022 presenteerde het kabinet het derde rapport met aanbevelingen vanuit Kijk op Europa aan de Eerste en Tweede Kamer.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg