Leeg

Rijksoverheid start voorlichting inburgeringsplicht nieuwkomers met Turkse nationaliteit


Vanaf 1 januari 2022 zijn nieuwkomers met de Turkse nationaliteit verplicht om in te burgeren. Om een goede start te maken in Nederland is het belangrijk dat nieuwkomers de taal leren en de Nederlandse maatschappij leren kennen. Zo kunnen zij zo snel mogelijk meedoen. Of dat nu via betaald werk, stage of vrijwilligerswerk is. Door de nieuwe Wet inburgering wordt nu ook nieuwkomers met de Turkse nationaliteit daartoe de kans geboden. Om de nieuwkomers voor te lichten over waar ze vanaf 1 januari aan moeten voldoen, start de Rijksoverheid vandaag met voorlichting aan de doelgroep en de instanties die bij die inburgering betrokken zijn. De voorlichting begint vandaag via Rijksoverheid.nl, NaarNederland.nl, maar ook via de sites van ketenpartners als Buitenlandse Zaken, DUO, IND en NederlandWereldwijd.nl
Lees Meer

meer nieuws

Leeg