Leeg

Mentale gezondheid studenten onder druk


Met de grootste urgentie moet er in het hoger onderwijs een aanpak komen die gericht is op preventie, vroegsignalering en begeleiding van studenten die te maken hebben met hoge mate van stress, prestatiedruk en eenzaamheid. Het kabinet zal met onderwijsinstellingen, studenten en studenten(sport)verenigingen in gesprek gaan om te komen tot een brede en samenhangende aanpak om de mentale gezondheid te verbeteren en risicovol middelengebruik te voorkomen onder studenten.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg