Leeg

Benoeming voorzitter Restitutiecommissie


De heer mr. J. (Jacob) Kohnstamm wordt benoemd als voorzitter van de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (de Restitutiecommissie). De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, heeft daartoe besloten. De benoeming is ingegaan op 28 september 2021 voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg