Leeg

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022


Per 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel alle gegevens af die in het Handelsregister opgenomen zijn als het woonadres van ondernemers en bestuurders. De ministerraad heeft daar mee ingestemd. Deze wijziging wordt nu ter ondertekening voorgelegd aan de koning.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg