Leeg

Agrarische Ondernemerschapsagenda: geef boeren ruimte te ondernemen


Een sterkere positie van boeren en telers in de voedselketen, hulp bij investeringen in verduurzaming en het breder en makkelijker toegankelijk maken van kennis en wetenschap over toekomstbestendige landbouw. Dat zijn de kernelementen van de Agrarische Ondernemerschapsagenda, die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De agenda heeft tot doel om boeren nu en in de toekomst te helpen bij het verdienen van een goed inkomen, cruciaal om de omslag naar kringlooplandbouw te maken.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg